Köp biljetter

Flexibla biljetter

Joustolipuilla voit valita käyttämäsi vuoron vapaasti yhden päivän sisällä.

Mest populära biljetter

Köp biljetter
Reseinformation » Information för passagerare

Information för passagerare

För att stanna bussen ska passageraren visa klart stopptecken. Vid mörker lönar det sig att använda reflex eller till exempel mobiltelefonens skärmljus för att signalera stopptecken. När passageraren vill lämna bussen ska han eller hon i god tid avge stopptecken.
Klocktiderna i våra tidtabeller är riktgivande, bussarna får aldrig köra förbi hållplatserna före de anmälda tiderna. Vi strävar efter att våra turer följer tidtabellerna. Dock kan förseningar eller ruttändringar som beror på väder- eller trafikförhållanden ske ibland. Chaufförernas främsta uppgift är att sköta om resans säkerhet och att tidtabellen håller är sekundärt.

SNABBTUR
Snabbturerna stannar endast vid de orter och hållplatser som anges i tidtabellerna. Alla våra fordon som används i snabbturstrafiken är utrustade med toalett och luftkonditionering. I flera fordon finns WiFi och USB- eller 230V-laddningsmöjlighet för t.ex. mobiltelefon eller dator.

ENGÅNGSAVGIFT
Engångsavgiften är en tariffavgift för en enkel resa som betalas på bussen. Som betalningsmedel på våra bussar godkänner vi förutom kontanter även bank- och kreditkort och resebiljetter som säljs vid Matkahuolto. Chauffören printar ut en resebiljett från betalningsautomaten för en resa som betalats i fordonet. Förvara biljetten under resan för en eventuell biljettkontroll eller reklamation.

BARNBILJETT
Barnbiljetter säljs för barn under 12 år. För varje passagerare som har betalat fullt pris kan två barn under 4 år resa kostnadsfritt.

UNGDOMSBILJETT
Ungdomsbiljetter säljs för 12–16 år gamla.

MATKAHUOLTOS NÄTBILJETT
Du kan köpa biljetter till våra rutter i vår webbutik. I webbutiken säljs även förmånliga resor till rabattpris till våra snabbturer. Bussbiljetter kan även köpas i Matkahuoltos webbutik www.matkahuolto.fi/sv. Nätbiljetterna duger endast i de turer som de är köpta till. Nätbiljetter kan inte ändras eller bytas. Återinlösning är möjligt enligt Matkahuoltos återinlösningsvillkor. www.matkahuolto.fi Nätbiljetten kan köpas tidigast 30 dagar före turen. Nätbiljetten ska köpas senast 20 minuter före turen.

REKLAMATIONER I WEBBUTIKEN
Respons och reklamationer till Matkahuoltos webbutik, tfn 020 331 222 må–fre 8–16, samtalets pris 0,09 €/min

MATKAHUOLTOS ÖVRIGA BILJETTER
Matkahuolto säljer också bussbiljetter som kan köpas på förhand med en mobilapplikation Resor och biljetter. Appen kan hämtas kostnadsfritt till din telefon via App Store eller Google Play -butiken. För passagerare som reser regelbundet eller sporadiskt regelbundet lämpar sig en förmånlig säsongs- eller seriebiljett som säljs i appen. Mer information får du på webbplatsen www.matkahuolto.fi/sv.

TJÄNSTER FÖR PERSONER MED RÖRELSEHINDER
Busspersonalen hjälper gärna personer med rörelsehinder att stiga på och av bussen i linjetrafiken. Av säkerhetsskäl kan chauffören inte lyfta den rörelsehindrade från eller i en rullstol. Vi kan tyvärr inte ta emot passagerare som reser i rullstol i våra fjärrbussar, eftersom dessa inte har rullstolslyft.

Hjälpmedel för personer med rörelsehinder eller funktionsnedsättning kan transporteras säkert i bagageutrymmet. Elrullstolar kan inte transporteras i bussarnas bagageutrymmen på grund av rullstolarnas storlek och vikt. Toaletterna i våra bussar lämpar sig inte för synskadade.

Om en person med rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte kan resa ensam på grund av sitt rörelsehinder eller sin funktionsnedsättning ska han eller hon ha en följeslagare med sig. Följeslagaren reser med personen utan avgift när turens totala längd från startpunkten till destinationen är minst 250 km, fastän personen och följeslagaren skulle resa en kortare rutt på denna tur. Alla turer som Vainion Liikenne för närvarande kör är under 250 km långa, så följeslagarna betalar sina resor normalt.

Ledarhundar reser gratis.

Hjälpmedel som passagerare med rörelsehinder behöver transporteras avgiftsfritt som bagage.

Transportörer kan vägra att tillhandahålla en biljett eller tillåta ombordsstigning med hänvisning till passagerarens funktionsnedsättning eller rörelsehinder, om vägran grundar sig på ett säkerhetskrav i internationell eller nationell lagstiftning eller EU-författningar. Transport kan även förvägras i det fall att det fysiskt sett är omöjligt för passageraren att stiga ombord eller av fordonet eller att åka i det på ett säkert och ändamålsenligt sätt på grund av fordonets design eller infrastrukturen, t.ex. hållplatsen eller terminalen.
Passageraren har rätt att få en motivering till beslutet och information om eventuell alternativ service. Om passageraren i en situation som denna har betalat resan på förhand, har passageraren rätt till återbetalning även om han eller hon inte på förhand har uppgett sig behöva assistans.

EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPARÅDETS FÖRORDNING (EU) Nr 181/2011
Tilldelats den 16 februari 2011, angående passagerares rättigheter i busstrafiken samt ändring av förordningen (EG) Nr 2006/2004.

BAGAGE
Normalt bagage (högst två resväskor), skidor och barnvagn som en passagerare har med sig transporteras avgiftsfritt. För övriga varor gäller en fraktavgift enligt frakttariffen.

CYKLAR
Cyklar transporteras på kundens eget ansvar om det finns utrymme. Beroende på längden på resan är transportavgiften för en cykel 5–15 euro. Man kan reservera en cykelplats i samband med biljettköpet i nätbutiken. Annars reserverar vi inte cykelplatser utan transporterar dem om det finns utrymme.

BARNVAGNAR
Barnvagnar kan transporteras inne i bussarna med lågt golv. I övriga bussar kan vagnar transporteras i bagageutrymmet.

HUSDJUR
Vanliga husdjur kan transporteras på bussen med en följeslagare och på följeslagarens ansvar, om det finns utrymme på bussen. Husdjuren placeras så att de orsakar minsta möjliga olägenhet för medpassagerare. Husdjur får inte placeras på sätena eller hållas lösa. Husdjur reser gratis. Allergiska passagerare som redan sitter i bussen har rätt att välja sin plats först. Medpassagerarna kan dock inte hindra att en ledarhund eller assistenthund tas i bilen.

FLYGPLATS- OCH HAMNANSLUTNINGAR
Största delen av turerna som körs från Helsingfors-Vanda flygplats och hamnarna körs som anslutningstrafik på snabbturerna Åbo–Helsingfors. På grund av trafikens natur kan bussarna inte vänta på eventuellt försenade flyg- eller hamnpassagerare. Försäkra flyttandet av dina resväskor i samband med bussbytet. Chaufförerna hjälper att flytta bagaget från en bil till en annan.

RADIO
Du kan lyssna på radio på våra bussar förutsatt att det inte stör andra passagerare. Vi stänger av radion om en passagerare ber om det. Passagerare kan använda egna musikapparater och mobiltelefoner så länge de inte stör andra passagerare.

MAT OCH DRYCKER PÅ BUSSEN
Man får äta och dricka på bussarna om man följer särskild renlighet.
Att förtära alkohol eller röka, även e-cigaretter, är alltid förbjudet på våra bussar

ORDNINGSPOLICY
Alla busspassagerare har rätt till en störningsfri bussresa. Busspersonalen ska ges arbetsro. Busspersonalen har rätt att avlägsna en stökig passagerare från bussen om han eller hon trots busspersonalens förbud fortsätter att orsaka störning. Om passageraren inte genast kan avlägsnas har busspersonalen rätt att vid behov ta fast honom eller henne, tills det är möjligt att avlägsna honom eller henne.

HITTEGODS
Hittegods som lämnats i våra fordon överförs till Suomen löytötavarapalvelu Oy:s kontor i Åbo. Ytterligare information www.loytotavara.net/sv eller telefontjänsten 0600 03391 (1.98€/min+lna)

FÖRSENADE ELLER INSTÄLLDA TURER
Passageraren ska vara förberedd på att svåra väglag och eventuella rusningar kan förlänga resetiden enligt tidtabellen. Passagerarna ska också beakta att under helgdagar kör bussarna enligt eventuell helgtidtabell. Om materielen går sönder ordnar vi ersättande transport så snabbt som möjligt. Kostnader orsakade av förseningar ersätts inte.

HANDLÄGGNING AV KLAGOMÅL OCH SKADEERSÄTTNINGAR
Om chauffören har gjort ett misstag i samband med betalningen av resan returneras den överstigande summan till kunden. Biljetter köpta i Matkahuoltos webbutik kan återinlösas på www.matkahuolto.fi/sv enligt Matkahuolto Oy:s villkor.

I andra fall returneras oanvända tjänster från fall till fall och kontors- och övriga fraktkostnader tas ut av kunden. För returneringen ber vi er skicka en kort beskrivning av situationen och bifoga den ursprungliga resebiljetten samt kontaktuppgifter till adressen J. Vainion Liikenne Oy, Hossiankatu 3, 24240 SALO eller fylla i responsblanketten här.

Kostnader som eventuellt orsakas av en försenad eller inställd tur behandlas och avgörs alltid från fall till fall. Kunden ska omedelbart kontakta bussföretaget om en försenad eller inställd tur hotar att orsaka extra resekostnader för kunden. Bussföretaget ansvarar inte för ytterligare skador som passageraren genom sitt eget agerande rimligen kunde ha undvikit.

Bussföretaget är inte skyldigt att ersätta de kostnader som orsakas för kunden, om turen försenas eller inställs på grund av force majeure som bussföretaget inte ansvarar för. Skador som skett för dig själv eller din egendom under en resa lönar sig att anmälas till chauffören. Detta underlättar ärendets fortsatta behandling. En resväska är ett skydd för bagaget och mindre ytliga skador eller nedsmutsning i samband med normal behandling av resväskan hör inte till skador som ersätts.

Bagage som gått sönder eller försvunnit under en resa ersätts i första hand ur passagerarens egen bagageförsäkring. I övriga fall ersätts godsets gängse värde om man kan pålitligt påvisa att godset har varit helt eller lastats, och vår chaufför har orsakat att godset gått sönder eller försvunnit. När kunden själv lastar gods i bussen är de på hans eller hennes ansvar.

KLAGOMÅLSADRESS OCH PASSAGERARENS RÄTTIGHETER
Detta tillkännagivande grundar sig på EU:s förordning angående rättigheterna för busstrafikens passagerare. Denna förordning tillämpas på passagerare som reser i regelbunden trafik om längden på resan är minst 250 km. Förordningen tillämpas endast begränsat på chartertrafik.

Passagerarna ska få en biljett eller en annan handling som berättigar till resan. Biljetten kan ges i elektronisk form.
Avtalsvillkoren och prisen som tillämpas på resandet ska erbjudas utan någon direkt eller indirekt diskriminering som grundar sig på kundens nationalitet.

Passagerare ska, i enlighet med tillämplig nationell lag, ha rätt till ersättning vid dödsfall och personskada samt för bagage som förlorats eller skadats på grund av olyckor som inträffar till följd av användning av bussen. Dessutom ska passagerare ha rätt till assistans i fråga om omedelbara praktiska behov efter en olycka. Sådan assistans bör vid behov innefatta första hjälpen, inkvartering, mat, kläder och transport.

Om passageraren anser att kompensations- eller ersättningsärendet inte framskrider på rätt sätt kan passageraren delge Konsumenttvistenämnden om sitt krav.

Konsumenttvistenämnden
PB 306
00531 Helsingfors
Tfn 010 366 5200
E-post: kril@oikeus.fi

Myndigheterna som övervakar hur denna förordning följs i busstrafiken i Finland är Konkurrens- och konsumentverket och Trafiksäkerhetsverket.

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors
Tfn 029 505 3000
E-post: kirjaamo@kkv.fi

Trafik- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 Traficom
Tfn 029 534 5000
E-post: kirjaamo@traficom.fi